عمده فروشی گردو کاغذی ایران

گردوی کاغذی نوعی از بهترین گردو ها بوده که دارای پوسته ای بسیار نازک و به اصطلاح کاغذی است.این نوع گردو در بسیاری از شهرهای ایران بعمل می آیدو بصورت عمده درخشکبار فروشی ها عرضه می شود.

بطور کلی دونوع گردو از نظر کیفیت مغز و پوسته وجود دارد.نوع اول گردوی سوزنی است که پوسته ای فشرده دارد و به گردوی جوال دوز معروف است.

نوع دوم گردوی پوست کاغذی می باشد که از پوسته ای بسیار نازک و مغزی سفید و بزرگ تشکیل شده است و در چندین شهر ایران بصورت گسترده ای برداشت می شود.

این نوع گردو نسبت به سایر گردو ها طرفداران زیادی را به خود اختصاص داده که بخاطر سهولت در خارج کردن مغز از پوسته در بازار های سرتاسر کشور در حال تجارت می باشد.بسیاری از عمده فروشی ها در امر خشکبار این نوع گردو را از شهرهای تولید کننده به سایر شهرها منتقل نموده و به خریداران عرضه می کنند.