با خرید کفش کوهنوردی زنانه کلمبیا راهی خانه بخت شوید

کفش کوهنوردی زنانه کلمبیا تهاجمی، این کفش ها دارای پنجه های بسیار رو به پایین و کشش زیاد پاشنه هستند تا پاهای شما را در موقعیتی قوی و قدرتمند برای صعودهای چالش برانگیز قرار دهند. بیشتر کفش‌های تهاجمی شکل نامتقارن دارند.

به سمت شست پا خمیده می‌شوند و قدرت را روی انگشت پا متمرکز می‌کنند تا روی پایه‌های کوچک قرار بگیرند. به دلیل تناسب مناسب و شکل رو به پایین، کوهنوردان معمولاً برای صعودهای ورزشی تک زمینی و مسیرهای ورزشی به جای صعودهای چند زمینی تمام روز، کفش های تهاجمی می پوشند.

شکل بسیار رو به پایین، پاهای شما را در موقعیتی قوی و قدرتمند برای صعودهای ورزشی، مسیرها در باشگاه و مشکلات تخته سنگ قرار می دهد. معمولاً برای چسبندگی و احساس بهتر، کف‌های لاستیکی چسبنده‌تر و نازک‌تر از کفش‌های خنثی دارند.

نسبت به کفش های متوسط و خنثی راحت تر است. شکل رو به پایین در ترک ها یا لکه ها و همچنین کفش های خنثی و متوسط نمی گنجد. لاستیک های چسبنده و زیره های نازک تر سریعتر از لاستیک روی کفش های خنثی می پوشند.

آخرین نیز شکل کفش کوهنوردی را تعیین می کند. سه شکل اصلی وجود دارد. مستقیم، نامتقارن و رو به پایین کفش‌هایی که در اطراف انتهای صاف ساخته شده‌اندکه گاهی اوقات به آن کفش صاف نیز می‌گویند.

برای راحتی بیشتر، تناسب آرامی را ارائه می‌دهند. آنها برای روزهای طولانی کوهنوردی و کرک نوردی ایده آل هستند. اکثر کفش هایی که روی انتهای صاف ساخته می شوند، کفش های خنثی در نظر گرفته می شوند.

این شکل طولانی ترین نقطه را روی انگشت شست پا قرار می دهد تا قدرت را در لبه داخلی کفش افزایش دهد و یک نقطه تماس را روی سنگ به شما بدهد. اکثر کفش‌هایی که بر روی یک انتهای نامتقارن ساخته می‌شوند، بسته به میزان رکود، کفش‌های متوسط یا تهاجمی هستند.

به آن “کمبر” نیز می گویند، این شکل آخر به سمت پایین به سمت انگشتان پا خم می شود. در کفش های متوسط و تهاجمی که برای قلاب کردن پنجه و پاشنه روی سنگ های آویزان طراحی شده اند، یافت می شود. کفش های رو به پایین معمولا شکل نامتقارن دارند. آنها برای مسیرهای دشوار زمانی که به حداکثر عملکرد و کنترل نیاز دارید مناسب هستند.